DAVUTOĞLU METAL MAKİNA İMALAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DANIŞANLARA YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE DANIŞMA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

VERİ SORUMLUSU    : DAVUTOĞLU    METAL    MAKİNA    İMALAT    NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS    0271076413300015

KEP ADRESİ    : davutoglumetal@hs01.kep.tr

İLETİŞİM    : ŞEKERPINAR MAHALLESİ GÖKTÜRK SOKAK NO: 3/ ÇAYIROVA / KOCAELİ

TEL    : 0 262 643 42 57

E-posta    : info@davutoglumetal.com

İnternet sitesi    : http://www.davutoglumetal.com/

Şirket danışmasına başvurmanız nedeniyle “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanan veri sorumlusu  DAVUTOĞLU METAL MAKİNA İMALAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”)tır.

Şirket danışma kontuarına başvurmanız nedeniyle elde ettiğimiz / edeceğimiz kişisel veriler nedeniyle aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki açıklamaları bilgilerinize sunuyoruz.

ŞİRKET ile paylaşmış olduğunuz ad, soyad, telefon numarası, görüntü ve ses kaydı kişisel verileri;

  1. Danışan kişiye doğru hitap edebilmek,

  2. Danışma kaydının kontrolü,

  3. İleride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,

  4. Hizmet kalitesi takibi,

  5. Güvenliğin sağlanması ,

  6. Daha sonra ki süreçte iletişim ( sesli arama – sms – mail yolu ile ) kurulabilmesi , amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki ihtilaf çıkması halinde adli mercilerle paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz şirket kişisel veri saklama ve imha politikasında yazılı olan süreler ile saklanmaktadır.

Sürenin dolmasından sonra kişisel verileriniz şirketin veri saklanması , silinmesi ve imhası politikasına göre imha edilmektedir.

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

6698 sayılı kanun 11. Maddesine göre Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi içeren başvurularınızı:

İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI USULÜ

İlgili Kişiler    www.davutoglumetal.com internet sitesinden indirecekleri Başvuru formunu

doldurup ıslak imzalı olarak şahsen kimliklerini tespit edecek    belgelerle birlikte ŞEKERPINAR MAHALLESİ GÖKTÜRK SOKAK NO: 3/ ÇAYIROVA / KOCAELİ

adresine bizzat,

İlgili Kişiler , www.davutoglumetal.com    internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurup ıslak imzalı olarak noter aracılığı ile ŞEKERPINAR MAHALLESİ GÖKTÜRK SOKAK NO: 3/ ÇAYIROVA / KOCAELİ adresine iletilmesi yolu ile

İlgili Kişiler , www.davutoglumetal.com internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurarak şirkete daha önce bildirilen ve şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması yolu ile başvuru yapabilir.

Geniş kapsamlı bilgiyi www.davutoglumetal.com adresinde bulabilirsiniz