KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU    :DAVUTOĞLU    METAL    MAKİNA    İMALAT    NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS    0271076413300015

KEP ADRESİ    : davutoglumetal@hs01.kep.tr

İLETİŞİM    : ŞEKERPINAR MAHALLESİ GÖKTÜRK SOKAK NO: 3/ ÇAYIROVA / KOCAELİ

TEL    : 0 262 643 42 57

E-posta    : info@davutoglumetal.com

İnternet sitesi    : www.davutoglumetal.com

Müşterilere ait Kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla DAVUTOĞLU METAL MAKİNA İMALAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( bundan sonra” şirket”

olarak tanımlanacaktır ) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

DAVUTOĞLU METAL MAKİNA İMALAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

Aydınlatma metni yayınlandığı tarihi itibariyle geçerli olacaktı ve şirket tarafından gerek görüldüğünde ise değişiklik yapılabilecektir. Yapılacak değişiklikler şirket internet sitesinde yayınlanacak ve geçerlilik kazanacaktır.

MADDE 1: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AÇISINDAN:

Ad soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, TC kimlik No Adres No, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon No

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Görsel ve İşitsel kayıtlar

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN:

Kimlik Ad soyad, Anne - baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra No, TC kimlik

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, TelefonNo Bulunduğu yerin konum bilgileri

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler Çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifika, Transkript bilgileri

Görsel ve İşitsel kayıtlar Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ AÇISINDAN:

Ad soyad, TC kimlik No

Adres No, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon Nov

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi

Kamera kayıtları

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri Görsel ve İşitsel kayıtlar

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AÇISINDAN:

Ad soyad, TC kimlik No.

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon No Çağrı merkezi kayıtları,

Kamera kayıtları

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri Görsel ve İşitsel kayıtlar

POTANSİYEL ÜRÜN VE HİZMET ALICISI AÇISINDAN:

Ad soyad,

E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon No Çağrı merkezi kayıtları,

Kamera kayıtları

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri Görsel ve İşitsel kayıtlar

ÇALIŞAN ADAYI AÇISINDAN:

Kimlik Ad soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, TC kimlik Adres No, E-posta adresi, İletişim adresi, TelefonNo

Kamera kayıtları

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri Görsel ve İşitsel kayıtlar

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri

Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler

ZİYARETÇİ AÇISINDAN:

Ad soyad, Telefon No

Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Görsel ve İşitsel kayıtlar

ORTAKLAR AÇISINDAN :

Kimlik Ad soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, TC kimlik numarası E-posta adresi, Telefon No

Banka hesap bilgileri Görsel ve İşitsel kayıtlar

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 3. Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 4. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 5. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 6. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 7. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 8. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 9. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 10)Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 1. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 2. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 3. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 14)İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 1. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 2. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 3. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 4. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 5. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 20)Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 1. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 2. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 3. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 4. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 5. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 6. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 27)Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

28)Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 29)Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 1. Talep / Şikayetlerin Takibi

 2. Ücret Politikasının Yürütülmesi

 3. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 4. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 5. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 6. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Şirket tarafından işlenen ilişkin kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,

Şirket tarafından;

Şirketin faaliyet konusu ile ilgili ve sınırlı olmak üzere, iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirket tarafından

sunulan ürün ve hizmetin yaygınlaştırılması, çalışan memnuniyetinin sağlanması, kanuni zorunluluk gibi genel veri aktarımı amaçlarının yanında,

 1. Ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iştiraklerimize,

 2. Mali, hukuki ve teknik denetim yapılması için denetim firmalarına,

 3. Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmek zorunluluğu nedeniyle Hukuk, mali ve vergi danışmanlarına,

 4. Ticari faaliyetlerin planlanması amacıyla hissedarlarımıza,

 5. Kanuni zorunluluk kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına,

 6. Ticari ve mali faaliyetlerin yürütülmesi için bankalara,

 7. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla üst işverene,

 8. Kanun kapsamında ve veri işleyen sözleşme yapmak suretiyle ve sözleşme kapsamında veri işleyene,

 9. Ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarına,

 10. Ticari    faaliyetlerin    yürütülmesi    kapsamında    çalışanların    iş    seyahatlerinin planlanması amacıyla seyahat acentelerine, Otellere, Havayolu Şirketlerine,

 11. Ürün ve hizmet alımı nedeniyle tedarikçilerimize ve tedarikçi çalışanlarına,

 12. Ticari ve mali faaliyetlerin yürütülmesi için sigorta şirketlerine,

 13. Ürün ve hizmet teslimi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla müşteriye,

Açık rıza ve rıza ile sınırlı olmak üzere ya da 6698 sayılı kanunun 5 maddesinin 2 fıkrasına ve 6.maddesinin 3 fıkrasına göre kişisel veriler aktarılabilecektir.

YURTDIŞINA AKTARIM

Şirket , tarafından kişisel verileriniz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 4.maddesinin 2.fıkrasında ki ilkelere göre açık rızanın varlığı halinde, yine kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasında ve kanunun 6.maddesinin 3.fıkrasında yer alan şartların varlığı halinde açık rıza olmaksızın kanunun 9.maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılabilir

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; çağrı merkezi, randevu formu, sözleşmeler, bir toplantı veya etkinliğe katılma, basılı formlar, hizmet alınan istihdam sağlayıcılar , İŞKUR, iş ilanı verilerek toplanan başvurular, gönderilen özgeçmişler gibi muhtelif yollardan, Politika ’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

 2. Kişisel    verilerin    bir    hakkın    tesisi,    kullanılması    veya    korunması    amacıyla saklanması

 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

 4. Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

 6. Veri    sahiplerinin    açık    rızasının    alınmasını    gerektiren    saklama    faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi şirkete başvurması halinde 6698 sayılı yasanın 11.maddesinde yer alan aşağıda yazılı hakları kullanabilir.

MADDE 11-

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 2. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

MADDE 7-

 1. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 2. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 3. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 1. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 2. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI USULÜ

İlgili Kişiler www.davutoglumetal.com internet sitesinden indirecekleri Başvuru formunu doldurup ıslak imzalı olarak şahsen kimliklerini tespit edecek    belgelerle birlikte ŞEKERPINAR MAHALLESİ GÖKTÜRK SOKAK NO: 3/ ÇAYIROVA / KOCAELİ

adresine bizzat,

İlgili Kişiler , www.davutoglumetal.com    internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurup ıslak imzalı olarak noter aracılığı ile ŞEKERPINAR MAHALLESİ GÖKTÜRK SOKAK NO: 3/ ÇAYIROVA / KOCAELİ adresine iletilmesi yolu ile

İlgili Kişiler , www.davutoglumetal.com  internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurarak şirkete daha önce bildirilen ve şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması yolu ile başvuru yapabilir.

Başvuruda;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. Vekil ile başvuru yapılıyorsa özel yetki içerir vekaletname

 2. Talep konusunun bulunması zorunludur.

(3) Başvuruya, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 • Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişiye, yine Kanun’da öngörülen şekilde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve azami otuz (30) gün içerisinde cevap verecektir. İlgili kişi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 • İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. ( 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.)

 • Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 • Şirket talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde şirket tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun şirketin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.