KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ (KVKK AÇIK RIZA METNİ)

Sayın : DAVUTOĞLU METAL MAKİNA İMALAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tarafıma    metni    ve    bilgisi    verilen…………………………    tarihli    Kişisel    Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma metnini okudum ve anladım.

Kanun kapsamında sahip olduğum hakları anladım ve kişisel veri saklama ve işleme faaliyeti ile ilgili olarak bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak VERİ SORUMLUSU tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, ürün, hizmet sunulması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve yerine getirilmesi, belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için ,

 1. Kimlik

 2. İletişim

 3. Lokasyon

 4. Hukuki İşlem

 5. Müşteri İşlem

 6. Fiziksel Mekân Güvenliği

 7. İşlem Güvenliği

 8. Risk Yönetimi

 9. Finans

 10. Pazarlama

 11. Görsel ve İşitsel Kayıtlar

kimlik, adres, vergi numarası vb diğer kişisel verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin ( uyruk, ,biyometrik) VERİ SORUMLUSU tarafından işlenmesine ve aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi ,

ONAY VERDİĞİM KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI :

 1. Şirket güvenliğini sağlamak

 2. İstatistiksel çalışmalar yapabilmek

 3. İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek

 4. Yasal    düzenlemelerin    gerektirdiği    veya    zorunlu    kıldığı    şekilde,    hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak

 5. Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek

 6. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

 7. Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

 8. Veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesi

 9. Güvenlik sebebi ile kamera ve ziyaretçi kaydı alınması

 10. Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 11. Mali işlemlerin yürütülmesi

 12. İletişimi sağlamak.

 13. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 14. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 15. İç ve dış denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 16. Hukuken gerekli kabul edilecek diğer meşru menfaat halleri

 17. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 18. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 19. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 20. Hukuken gerekli kabul edilecek diğer meşru menfaat halleri

 21. Diğer ,

 • Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin , şirket tarafından şirket bünyesi ve şirket bünyesi dışında elektronik ve fiziki ortamlarda saklanmasına ve bu verilere dışarıdan erişilmesine ve bu verilerin yurt dışına aktarılmasına ve yurt dışında bulunmasına açıkça rıza gösterdiğimi,Kabul ediyorum    ☐

Kabul etmiyorum    ☐Veri Sahibi


AdıSoyadı


Tarih


İmza